Đáp án bài 19, phần 1, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

Đáp án bài 19 Các số trong phạm vi 100 Bài 19.87 – 56 + 15 = 4638 – 24 = 19 – 558 – 18 + 4 = 4413 + 54 > 96 – 3022 + 12 + 30 = 6440 + 26 + 20 > 7839 – 38 + 90 – 61 = 30 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 19 Các số trong phạm vi 100

Bài 19.

87 – 56 + 15 = 46 38 24 = 19 5
58 – 18 + 4 = 44 13 + 54 > 96 – 30
22 + 12 + 30 = 64 40 + 26 + 20 > 78
39 38 + 90 61 = 30

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 09/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: