Đáp án bài 19, phần 1, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 19 Các số trong phạm vi 100

Bài 19.

87 – 56 + 15 = 46 38 24 = 19 5
58 – 18 + 4 = 44 13 + 54 > 96 – 30
22 + 12 + 30 = 64 40 + 26 + 20 > 78
39 38 + 90 61 = 30

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận