Đáp án bài 19 (P7) – Các phép tính trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 19 (P7) Bài 19. Tuổi mẹ là: 5 x 7 = 35 (tuổi). Tuổi bố là: 35 + 6 = 41 (tuổi). Đáp số: 41 tuổi. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 19 (P7)

Bài 19.

Tuổi mẹ là:

5 x 7 = 35 (tuổi).

Tuổi bố là:

35 + 6 = 41 (tuổi).

Đáp số: 41 tuổi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 05/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: