Đáp án bài 19 (P7) – Các phép tính trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 19 (P7)

Bài 19.

Tuổi mẹ là:

5 x 7 = 35 (tuổi).

Tuổi bố là:

35 + 6 = 41 (tuổi).

Đáp số: 41 tuổi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận