Đáp án bài 19 – Ôn tập dạng bài về các phép tính trong phạm vi 1000 – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 19

Bài 19.

Theo đề bài ra, ta có sơ đồ minh hoạ số lượng các loại cây như sau:

a) Nhìn trên sơ đồ ta thấy: số cây chuối gấp 6 lần số cây ổi.

b) Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 + 6 = 9 (phần).

Nếu chia tổng số cây trong vườn thành 9 phần bằng nhau, thì mỗi phần là:

900 : 9 = 100 (cây).

Số cây ổi là:

100 x 1 = 100 (cây).

Số cây nhãn là:

100 x 2 = 200 (cây).

Số cây chuối là:

100 x 6 = 600 (cây).

Đáp số: a) Gấp 6 lần;

b) Chuối: 600 cây; ổi: 100 cây; nhãn: 200 cây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận