Đáp án bài 19 – Các bài toán đố về nhiều hơn ít hơn, so sánh hai số, Toán lớp 3 – Phần 1

Đáp án bài 19 Minh có nhiều hơn Bạch: 6 + 6 = 12 (bút chì) Hai lần số bút chì của Bạch: 42 – 12 = 30 (bút chì) Số bút chì của Bạch là: 30 : 2 = 15 (bút chì) Số bút chì của Minh là: 15 + 12 = 27 (bút chì) Đáp số: Minh: 27 bút chì; Bạch: 15 bút chì. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 19

Minh có nhiều hơn Bạch:

6 + 6 = 12 (bút chì)

Hai lần số bút chì của Bạch:

42 – 12 = 30 (bút chì)

Số bút chì của Bạch là:

30 : 2 = 15 (bút chì)

Số bút chì của Minh là:

15 + 12 = 27 (bút chì)

Đáp số: Minh: 27 bút chì; Bạch: 15 bút chì.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 12/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: