Đáp án bài 19.2 – sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất – SBT Hóa 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 19.2 – sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất – SBT Hóa 8

Bài 19.2 :

Thể tích các lượng khí ở đktc là

{V}_{CO_2} = 22,4 x 0,25 = 5,6 ( lít )

{V}_{O_2} = 22,4 x 0,25 = 5,6 ( lít )

Đáp án bài 19.2 chuyển đổi giữa khối lượng

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận