Đáp án bài 19.2 – sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất – SBT Hóa 8

Đáp án bài 19.2 – sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất – SBT Hóa 8 Bài 19.2 : Thể tích các lượng khí ở đktc là = 22,4 x 0,25 = 5,6 ( lít ) = 22,4 x 0,25 = 5,6 ( lít ) Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 19.2 – sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất – SBT Hóa 8

Bài 19.2 :

Thể tích các lượng khí ở đktc là

{V}_{CO_2} = 22,4 x 0,25 = 5,6 ( lít )

{V}_{O_2} = 22,4 x 0,25 = 5,6 ( lít )

Đáp án bài 19.2 chuyển đổi giữa khối lượng

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/12 năm 2018 | Tin mới | Tag: