Đáp án bài 18, phần 1, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

Đáp án bài 18 Các số trong phạm vi 100 Bài 18.69 – 54 + 3 = 1838 – 32 + 43 = 4990 – 50 + 17 = 5788 – 54 – 4 = 3026 + 53 – 32 = 4796 – 85 + 43 = 54 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 18 Các số trong phạm vi 100

Bài 18.

69 – 54 + 3 = 18 38 – 32 + 43 = 49
90 – 50 + 17 = 57 88 – 54 – 4 = 30
26 + 53 – 32 = 47 96 – 85 + 43 = 54

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: