Đáp án bài 18 (P7) – Các phép tính trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 18 (P7)

Bài 18.

Trừ người lái đò, mỗi thuyền chở được số người là:

5- 1=4 (người).

Vậy cần số chuyến đò là:

20 : 4 = 5 (chuyến).

Đáp số: 5 chuyến.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận