Đáp án Bài 17 – Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Bài 17 – Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại ĐÁP ÁN 17.1 D 17.2 D 17.3 B 17.4 B 17.5 D 17.6 C 17.7 A 17.8 C N + P + E = 40 ; N + 2P = 40 . N = 40 – 2P ; P < N < 1,5P 11,43 ≤ P ≤ 13,33 Có hai trường hợp : P = 12 => N = 16 (loại) P = 13 => N= 14 => A1 17.9 D 17.10 B 17.11 B 17.14 Xem Bài 17 – Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại – Sách Bài tập Hóa...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 17 – Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

ĐÁP ÁN

17.1 D

17.2 D

17.3 B

17.4 B

17.5 D

17.6 C

17.7 A

HÓA 12

17.8 C

N + P + E = 40 ; N + 2P = 40 .

N = 40 – 2P ; P < N < 1,5P

11,43 ≤ P ≤ 13,33

Có hai trường hợp : P = 12 => N = 16 (loại)

P = 13 => N= 14 => A1

17.9 D

17.10 B

17.11 B

17.14

HÓA 12

Xem Bài 17 – Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Hóa học 12
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: