Đáp án bài 17, phần 1, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

Đáp án bài 17 Các số trong phạm vi 100 Bài 17. 73 – 21 + 3 = 5545 – 34 + 76 = 8760 – 20 + 59 = 9966 – 52 – 1 = 1336 + 51 – 46 = 4175 – 51 + 63 = 87 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 17 Các số trong phạm vi 100

Bài 17.

73 – 21 + 3 = 55 45 – 34 + 76 = 87
60 – 20 + 59 = 99 66 – 52 – 1 = 13
36 + 51 – 46 = 41 75 – 51 + 63 = 87

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: