Đáp án bài 17, phần 1, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 17 Các số trong phạm vi 100

Bài 17.

73 – 21 + 3 = 55 45 – 34 + 76 = 87
60 – 20 + 59 = 99 66 – 52 – 1 = 13
36 + 51 – 46 = 41 75 – 51 + 63 = 87

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận