Đáp án bài 17 (P7) – Các phép tính trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 17 (P7)

Bài 17.

Mỗi can có số lít dầu là:

8 : 4 = 2 (lít).

Đáp số: 2 lít.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận