Đáp án bài 17 (P7) – Các phép tính trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 17 (P7) Bài 17. Mỗi can có số lít dầu là: 8 : 4 = 2 (lít). Đáp số: 2 lít. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 17 (P7)

Bài 17.

Mỗi can có số lít dầu là:

8 : 4 = 2 (lít).

Đáp số: 2 lít.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 07/10 năm 2018 | Tin mới | Tag: