Đáp án Bài 165: Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

165. Thay 7 quyển vở bằng 7 tờ bìa.

Thay 6 tập giấy bằng 12 tờ bìa.

Thế thì 13 200 đồng là tiền 22 tờ bìa.

Loading…

Từ đó, tính được giá tiền mỗi loại.

Đáp số: Vở : 600 đồng/ quyển

Bìa: 600 đồng/tờ

Giấy : 1 200 đồng/tập

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận