Đáp án Bài 165: Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

165. Thay 7 quyển vở bằng 7 tờ bìa. Thay 6 tập giấy bằng 12 tờ bìa. Thế thì 13 200 đồng là tiền 22 tờ bìa. Loading... Từ đó, tính được giá tiền mỗi loại. Đáp số: Vở : 600 đồng/ quyển Bìa: 600 đồng/tờ Giấy : 1 200 đồng/tập Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

165. Thay 7 quyển vở bằng 7 tờ bìa.

Thay 6 tập giấy bằng 12 tờ bìa.

Thế thì 13 200 đồng là tiền 22 tờ bìa.

Loading…

Từ đó, tính được giá tiền mỗi loại.

Đáp số: Vở : 600 đồng/ quyển

Bìa: 600 đồng/tờ

Giấy : 1 200 đồng/tập

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: