Đáp án Bài 164: Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

164. Thay tiền 6 tập giấy bằng tiền 10 quyển vở sẽ tính được.

Đáp số : 600 đồng một quyển vở

1 000 đồng một tập giấy

Loading…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận