Đáp án Bài 164: Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

164. Thay tiền 6 tập giấy bằng tiền 10 quyển vở sẽ tính được. Đáp số : 600 đồng một quyển vở 1 000 đồng một tập giấy Loading... Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

164. Thay tiền 6 tập giấy bằng tiền 10 quyển vở sẽ tính được.

Đáp số : 600 đồng một quyển vở

1 000 đồng một tập giấy

Loading…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: