Đáp án Bài 163: Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

163. Gợi ý : – Tích chung bằng 15 lần thừa số thứ nhất. – Tích riêng thứ nhất bằng 5 lần thừa số thứ nhất. – Tích riêng thứ hai khi viết thẳng với tích riêng thứ nhất thì chỉ bằng một lần thừa số thứ nhất. (Viết lệch sang trái một hàng thì bằng mười lần thừa số thứ nhất). Loading... Vậy tổng đã cho bằng 21 lần thừa số thứ nhất (15 + 5+ 1 = 21) Từ đỏ tìm được...

Có thể bạn quan tâm:

163. Gợi ý : – Tích chung bằng 15 lần thừa số thứ nhất.

– Tích riêng thứ nhất bằng 5 lần thừa số thứ nhất.

– Tích riêng thứ hai khi viết thẳng với tích riêng thứ nhất thì chỉ bằng một lần thừa số thứ nhất. (Viết lệch sang trái một hàng thì bằng mười lần thừa số thứ nhất).

Loading…

Vậy tổng đã cho bằng 21 lần thừa số thứ nhất (15 + 5+ 1 = 21) Từ đỏ tìm được thừa số thứ nhất.

Bạn đọc tự làm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: