Đáp án Bài 162: Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

162 . Gợi ý : Thay tổng số của hiệu số với số trừ bằng số bị trừ, ta có hai lần số bị trừ là 1 884, số bị trừ là 942, Số trừ là 157.

Từ đó tính tiếp hiệu số (bằng năm lần số trừ).

Loading…

Bạn đọc tự làm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận