Đáp án Bài 162: Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

162 . Gợi ý : Thay tổng số của hiệu số với số trừ bằng số bị trừ, ta có hai lần số bị trừ là 1 884, số bị trừ là 942, Số trừ là 157. Từ đó tính tiếp hiệu số (bằng năm lần số trừ). Loading... Bạn đọc tự làm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

162 . Gợi ý : Thay tổng số của hiệu số với số trừ bằng số bị trừ, ta có hai lần số bị trừ là 1 884, số bị trừ là 942, Số trừ là 157.

Từ đó tính tiếp hiệu số (bằng năm lần số trừ).

Loading…

Bạn đọc tự làm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: