Đáp án Bài 161: Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

161. Ta có : Số hạng thứ nhất + số hạng thứ hai = tổng sô. Và số hạng thứ nhất + số hạng thứ hai + tổng số = 2 344. Loading... Thay số hạng thứ nhất + số hạng thứ hai bằng tổng số, ta có : Tổng số + tổng số = 2 344. Tổng số = 2 344 : 2 = 1 172. Đến đây ta có sơ đồ : Bài toán trở về dạng : Tìm hai số khi biết tổng số và tỉ số của chúng. Bạn đọc tự làm. Chú ý :...

Có thể bạn quan tâm:

161. Ta có :

Số hạng thứ nhất + số hạng thứ hai = tổng sô.

Và số hạng thứ nhất + số hạng thứ hai + tổng số = 2 344.

Loading…

Thay số hạng thứ nhất + số hạng thứ hai bằng tổng số, ta có :

Tổng số + tổng số = 2 344.

Tổng số = 2 344 : 2 = 1 172.

Đến đây ta có sơ đồ :

Bài toán trở về dạng : Tìm hai số khi biết tổng số và tỉ số của chúng. Bạn đọc tự làm.

Chú ý : Phương pháp thế là phương pháp thay cái A bằng cái tương đương với nó.

Trong bài toán này ta đã thay số thứ nhất cộng số thứ hai bằng tổng số và thay số thứ hai bằng ba lần số thứ nhất.

Điều này ta rất hay gặp trong cuộc sống và thực ra trong nhiều bài toán từ trước tới nay ta vẫn làm ; chỉ có điều không gọi rõ tên nó là “phương pháp thế ” mà thôi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: