Đáp án bài 16, phần 1, chương 1: Các số trong phạm vi 10 – Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 16, phần 1, chương 1

Bài 16.

Thử lần lượt từ 1 đến 7 để xem kết quả có chính xác hay không.

Đáp số: Số Anh đã nghĩ là đúng

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận