Đáp án bài 16 (P7) – Các phép tính trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 16 (P7) Bài 16. Lan đi học trong một tuần lễ số giờ là: 5 x 5 = 25 (giờ). Đáp số: 25 giờ. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 16 (P7)

Bài 16.

Lan đi học trong một tuần lễ số giờ là:

5 x 5 = 25 (giờ).

Đáp số: 25 giờ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 27/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: