Đáp án bài 16 (P7) – Các phép tính trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 16 (P7)

Bài 16.

Lan đi học trong một tuần lễ số giờ là:

5 x 5 = 25 (giờ).

Đáp số: 25 giờ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận