Đáp án bài 16 (P2) – Các phép tính trong phạm vi 1000 – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 16

Bài 16.

Mới đi được 1/3 số thời gian cần thiết để về quê thì đã đi tới nhà

máy sản xuất gạch, mà ô tô đi với vận tốc đều nên quãng

đường từ nhà Lan về tới nhà máy sản xuất gạch sẽ bằng 1/3

quãng đường về quê.

Vậy quãng đường từ nhà Lan về tới nhà máy sản xuất gạch dài:

27 : 3 = 9 (km).

Quãng đường từ nhà máy sản xuất gạch về tới quê ngoại dài:

27 – 9 = 18 (km).

Đáp số: 18km.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận