Đáp án Bài 159: Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

159. Cách 1 : Giả sử người thứ nhất mua gấp năm lần, người thứ hai mua gấp hai lần thì số trứng vịt hai người mua sẽ bằng nhau. Bạn đọc tự làm. Cách 2 : Giả sử người thứ nhất mua gấp hai lần, người thứ hai mua gấp năm lần thì số trứng gà hai người mua sẽ bằng nhàu. Loading... Bạn đọc tự làm. Cách 3 : Ta thấy người thứ hai mua hơn người thứ nhất 3 quả trứng vịt nhưng...

Có thể bạn quan tâm:

159. Cách 1 : Giả sử người thứ nhất mua gấp năm lần, người thứ hai mua gấp hai lần thì số trứng vịt hai người mua sẽ bằng nhau.

Bạn đọc tự làm.

Cách 2 : Giả sử người thứ nhất mua gấp hai lần, người thứ hai mua gấp năm lần thì số trứng gà hai người mua sẽ bằng nhàu.

Loading…

Bạn đọc tự làm.

Cách 3 : Ta thấy người thứ hai mua hơn người thứ nhất 3 quả trứng vịt nhưng kém người thứ nhất 3 quả trứng gà và phải trả hơn người thứ nhất 900 đồng (6 400 – 5 500 = 900 (đồng)). Điều đó chứng tỏ 3 quả trứng vịt đắt hơn 3 quả trứng gà 900 đồng.

Vậy, một quả trứng vịt đắt hơn một quả trứng gà là :

900 : 3 = 300 (đồng)

Giả sử người thứ nhất đổi hai quả trứng vịt lấy hai quả trứng gà thì số tiền giảm đi là :

300 x 2 = 600 (đồng)

Và số trứng gà người đó mua sẽ là :

2 + 5 = 7 (quả)

Và số tiền chỉ phải trả là :

5 500 – 600 = 4 900 (đồng)

Giá một quả trứng gà là :

4 900 : 7 = 700 (đồng)

Giá một quả trứng vịt là :

700 + 300 = 1 000 (đồng)

Đáp số : Trứng gà 700 đồng

Trứng vịt 1 000 đồng

Chú ý : Cũng có thể giả sử người thứ nhất đổi 5 quả trứng gà lấy

quả trứng vịt và phải trả thêm 1 500 đồng (300 x 5 =1 500) thì khi đó người thứ nhất sẽ mua 7 quả trứng vịt và phái trả 7 000 đồng ( 5 500 + 1 500 = 7 000) Từ đó tính được giá tiền một quả trứng vịt tníơc rồi tính được giá tiền một quả trửng gà.

Cách 4 : Tiền mua bảy quả trứng gà và bảy quả trứng vịt là :

(2 q.vịt + 5 q.gà hết 5 500 đồng) + (5 q.vịt + 2 q.gà hết 6 400 đồng)

= 7 q.vịt + 7 q.gà hết 11 900 đồng.

Giá tiền một quả trứng gà và một quả trứng vịt là :

(7 q.gà + 7 q.vịt hết 11.900 đồng) :7 = 1 q.gà + 1 q.vịt hết 1 700 đồng.

Giá tiền hai quả trứng vịt và hai quả trứng gà là :

(1 q.vịt + 1 q.gà hết 1 700 đồng) X 2 = 2 q.vịt + 2 q.gà hết 3400 đồng

Giá tiền ba quả trứng gà là :

(2 q.vịt + 5 q.gà hết 5 500 đồng) – (2 q.vịt + 2 q.gà hết 3 400 đồng)

= 3 q.gà hết 2 100 đồng.

Giá tiền một quả trứng gà là :

2 100 : 3 = 700 (đồng)

Giá tiền một quả trứng vịt là :

1 700 – 700 = 1 000 (đồng)

Đáp số : Trứng gà 700 đồng

Trứng vịt 1 000 đồng

Cách 5 : Làm như phần đầu Cách 4 đến khi biết giá một quả trứng vịt và một quả trứng gà là 1 700 đồng rồi làm như phần đầu Cách 3 đên khi biết một quả trứng vịt đắt hơn một quả trứng gà 300 đồng thì phôi hợp lại đưa bài toán về dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng theo sơ đồ sau :

Giá một quả trứng gà là:

(1 700 – 300) : 2 = 700 (đồng)

Từ đó tính được giá một quả trứng vịt.

Ta cũng có thể tính giá một quả trứng vịt (tìm số lớn) trước.

Bạn đọc tự làm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: