Đáp án bài 15.6 – bài tập về định luật bảo toàn khối lượng – SBT Hóa 8

Đáp án bài 15.6* – bài tập về định luật bảo toàn khối lượng – SBT Hóa 8 Bài 15.6* : Theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng khí oxi thu được phải là : = – mchất rắn còn lại = 15,8 – 12, 6 = 3,2 (g) Hiệu suất của phản ứng phân huỷ bằng : Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 15.6* – bài tập về định luật bảo toàn khối lượng – SBT Hóa 8

Bài 15.6* :

Theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng khí oxi thu được phải là :

{m}_{{O}_2} = {m}_{{KMnO}_4} – mchất rắn còn lại

= 15,8 – 12, 6 = 3,2 (g)

Hiệu suất của phản ứng phân huỷ bằng :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: