Đáp án bài 14 nhân chia số hữu tỉ – Toán lớp 7 – hoc360.net

14. Cho số hữu tỉ x ≠ 0. Khi nào thì 1/x là một số nguyên? Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

14. Cho số hữu tỉ x ≠ 0. Khi nào thì 1/x là một số nguyên?

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: