Đáp án bài 14 nhân chia số hữu tỉ – Toán lớp 7 – hoc360.net

| Tin mới | Tag:

14. Cho số hữu tỉ x ≠ 0. Khi nào thì 1/x là một số nguyên?

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận