Đáp án Bài 137 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

137. Số lẻ nhỏ nhất cộ hai chữ số là 11. Vậy số lớn gấp số bé 11 lần. Có 90 số có hai chữ số. Vậy hiệu giữa hai số đã cho là 90. 90 gấp số bé đã cho là : Loading... 11 – 1 = 10 (lần) Số bé đã cho là : 90 : 10 = 9 Số lớn đã cho là : 9 x 11= 99 Đáp số : 9 và 99 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

137. Số lẻ nhỏ nhất cộ hai chữ số là 11. Vậy số lớn gấp số bé 11 lần.

Có 90 số có hai chữ số. Vậy hiệu giữa hai số đã cho là 90.

90 gấp số bé đã cho là :

Loading…

11 – 1 = 10 (lần)

Số bé đã cho là :

90 : 10 = 9

Số lớn đã cho là :

9 x 11= 99

Đáp số : 9 và 99

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: