Đáp án Bài 136 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

136. Trong cùng một số năm, mọi người đều tăng (hoặc giảm) một số.tuổi như nhau. Theo đề bài ta có sơ đồ khi tuổi anh tôi bằng tuổi tôi hiện nay : Loading... Sơ đồ tuổi tôi và anh tôi hiện nay : Sơ đồ khi tuổi tôi bằng tuổi anh tôi hiện nay. Tuổi tôi hiện nay hơn tuổi tôi trước đây số phần là : 4 -1 = 3 (phần) Vậy tuổi anh tôi hiện nay (hay tuổi tôi sau này) có số phần là...

Có thể bạn quan tâm:

136. Trong cùng một số năm, mọi người đều tăng (hoặc giảm) một số.tuổi như nhau.

Theo đề bài ta có sơ đồ khi tuổi anh tôi bằng tuổi tôi hiện nay :

Loading…

Sơ đồ tuổi tôi và anh tôi hiện nay :

Sơ đồ khi tuổi tôi bằng tuổi anh tôi hiện nay.

Tuổi tôi hiện nay hơn tuổi tôi trước đây số phần là :

4 -1 = 3 (phần)

Vậy tuổi anh tôi hiện nay (hay tuổi tôi sau này) có số phần là :

4 + 3 = 7 (phần)

Tuổi anh tôi khi tôi bằng tuổi anh tôi hiện nay sẽ có số phần là :

7 + 3 = 10 (phần)

Tuổi chia làm mấy phần bằng nhau ?

7 +10= 17 (phần)

Số tuổi mỗi phần là :

51 : 17 = 3 (tuổi)

Tuổi người bạn mới quen (dùng từ tôi) là :

3 x 4 = 12 (tuổi)

Đáp số : 12 tuổi

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: