Đáp án bài 130, phần 7, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 130 Các số trong phạm vi 10

Bài 130.

Lan có cả bi xanh và bi đỏ (số lượng lớn hơn 0), tổng hai loại bằng 4.

4 = 4 + 0 = 3 + 1 = 2 + 2

Bi xanh nhiều hơn bi đỏ.

Vậy bi xanh là 3 viên, bi đỏ là 1 viên.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận