Đáp án bài 13 – Toán tìm hai số biết tổng và tỉ (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Bài giải bài 13

Gọi số a là số lớn, b là số bé. Theo đề bài ta có:

a = (b × 3) × 2

a : (b × 3) = 2

a : b : 3 = 2

a : b = 2 × 3

a : b = 6

Vậy số lớn gấp 6 lần số bé.

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 6 = 7 (phần)

Số bé cần tìm là:

546 : 7 = 78

Số lớn cần tìm là:

546 – 78 = 468

Đáp số: 78; 468

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận