Đáp án bài 13 – Tìm hai số khi biết tổng và hiệu (phần 2)

Bài số 13 Ta biết rằng hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Theo đề bài ta cần tìm hai số chẵn mà ở giữa chúng còn có 5 số chẵn nên tổng cộng là 7 số chẵn. Vậy giữa hai số chẵn cần tìm sẽ có “khoảng”, mỗi “khoảng” bằng 2. Hiệu của hai số chẵn cần tìm bằng: 2 × 6 = 12 Số chẵn cần tìm thứ nhất là: (216 – 12) : 2 = 102 Số chẵn cần tìm thứ hai là: 216 – 102 = 114...

Có thể bạn quan tâm:

Bài số 13

Ta biết rằng hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Theo đề bài ta cần tìm hai số chẵn mà ở giữa chúng còn có 5 số chẵn nên tổng cộng là 7 số chẵn.

Vậy giữa hai số chẵn cần tìm sẽ có “khoảng”, mỗi “khoảng” bằng 2.

Hiệu của hai số chẵn cần tìm bằng:

2 × 6 = 12

Số chẵn cần tìm thứ nhất là:

(216 – 12) : 2 = 102

Số chẵn cần tìm thứ hai là:

216 – 102 = 114

Đáp số: 102; 114

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/12 năm 2018 | Tin mới | Tag: