Đáp án bài 13 nhân chia số hữu tỉ – Toán lớp 7 – hoc360.net

| Tin mới | Tag:

13. Tìm x, biết: x.x = x

x.x = x ⇒ x.x – x = 0 ⇒ x.(x – 1) = 0. Vậy: x = 0, x = 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận