Đáp án bài 13 nhân chia số hữu tỉ – Toán lớp 7 – hoc360.net

13. Tìm x, biết: x.x = x x.x = x ⇒ x.x – x = 0 ⇒ x.(x – 1) = 0. Vậy: x = 0, x = 1 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

13. Tìm x, biết: x.x = x

x.x = x ⇒ x.x – x = 0 ⇒ x.(x – 1) = 0. Vậy: x = 0, x = 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 24/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: