Đáp án Bài 126 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

126. Ta có : Số bị trừ bằng 100 lần số trừ cộng với 45. Vậy : 6 480 bằng 99 lần số trừ cộng với 45 Số trừ là : Loading... ( 6 480 – 45 ) : 99 = 65 Số bị trừ là: 6 545 Đáp số : 6 545 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

126. Ta có : Số bị trừ bằng 100 lần số trừ cộng với 45.

Vậy : 6 480 bằng 99 lần số trừ cộng với 45

Số trừ là :

Loading…

( 6 480 – 45 ) : 99 = 65

Số bị trừ là: 6 545

Đáp số : 6 545

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: