Đáp án Bài 126 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

126. Ta có : Số bị trừ bằng 100 lần số trừ cộng với 45.

Vậy : 6 480 bằng 99 lần số trừ cộng với 45

Số trừ là :

Loading…

( 6 480 – 45 ) : 99 = 65

Số bị trừ là: 6 545

Đáp số : 6 545

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận