Đáp án Bài 125 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

126. Theo đề bài ta có : Số lớn bằng 10 lần số bé cộng với 8 Vậy : 593 bằng 9 lần số bé cộng với 8. Số bé la : Loading... ( 593 – 8 ) : 9 = 65 Số lớn là : 658 Đáp số: Số bé 65 Số lớn 658 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

126. Theo đề bài ta có : Số lớn bằng 10 lần số bé cộng với 8

Vậy : 593 bằng 9 lần số bé cộng với 8.

Số bé la :

Loading…

( 593 – 8 ) : 9 = 65

Số lớn là : 658

Đáp số: Số bé 65

Số lớn 658

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: