Đáp án Bài 124 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

124. Theo đề bài ta có : Số lớn bằng 10 lần số bé cộng với 7 . Vậy 623 bằng 11 lần số bé cộng với 7 Số bé là : Loading... ( 623 – 7 ) : 11 = 56 Số lớn là 567 Đáp số : Số bé 56 Số lớn 567 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

124. Theo đề bài ta có : Số lớn bằng 10 lần số bé cộng với 7 .

Vậy 623 bằng 11 lần số bé cộng với 7

Số bé là :

Loading…

( 623 – 7 ) : 11 = 56

Số lớn là 567

Đáp số : Số bé 56

Số lớn 567

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: