Đáp án bài 12 luyện tập cộng trừ số hữu tỉ toán 7 – hoc360.net

luyện tập cộng trừ số hữu tỉ toán 7 12. Dạng 5. Tính nhanh: Giải Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

luyện tập cộng trừ số hữu tỉ toán 7

12. Dạng 5. Tính nhanh:

frac{1}{3} - frac{3}{4} - left( { - frac{3}{5}} right) + frac{1}{{64}} - frac{2}{9} - frac{1}{{36}} + frac{1}{{15}}.

Giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 18/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: