Đáp án bài 11 – Tìm hai số khi biết tổng và hiệu (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Bài số 11

Theo đề bài ta có:

Bài số 11

Tổng số thứ hai cần tìm bằng:

2010 : 2 = 1005

Số bé cần tìm bằng:

(1005 – 129) : 2 = 438

Số lớn cần tìm bằng:

438 + 129 = 567

Đáp số: 438; 567

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận