Đáp án bài 11 luyện tập cộng trừ số hữu tỉ toán 7 – hoc360.net

| Tin mới | Tag:

luyện tập cộng trừ số hữu tỉ toán 7

11. Dạng 5. Tính giá trị của biểu thức:

A = left( {3 - frac{1}{4} + frac{2}{3}} right) - left( {5 + frac{1}{3} - frac{6}{5}} right) - left( {6 - frac{7}{4} + frac{3}{2}} right).

Giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận