Đáp án bài 11 – Đơn vị đo thời gian – chương III – Toán nâng cao lớp 2

Đáp án bài 11 Bài 11. Từ thứ hai tuần này đến thứ hai tuần sau là 7 ngày. Từ thứ hai tuần sau đến thứ bảy tuần sau là 5 ngày. Vậy từ thứ hai tuần này đến thứ bảy tuần sau là: 7 + 5 = 12 (ngày). Vậy thứ bảy tuần sau là ngày: 4 + 12 = 16. Từ ngày 4 đến ngày 16 có 7 ngày chẵn là những ngày: 4, 6, 8, 10, 12, 14 ,16. Từ ngày 4 đến ngày 16 có 6 ngày lẻ là những ngày: 5, 7, 9, 11, 13, 15. Đáp...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 11

Bài 11.

Từ thứ hai tuần này đến thứ hai tuần sau là 7 ngày.

Từ thứ hai tuần sau đến thứ bảy tuần sau là 5 ngày.

Vậy từ thứ hai tuần này đến thứ bảy tuần sau là:

7 + 5 = 12 (ngày).

Vậy thứ bảy tuần sau là ngày:

4 + 12 = 16.

Từ ngày 4 đến ngày 16 có 7 ngày chẵn là những ngày: 4, 6, 8,

10, 12, 14 ,16.

Từ ngày 4 đến ngày 16 có 6 ngày lẻ là những ngày: 5, 7, 9, 11, 13, 15.

Đáp số: Thứ bảy tuần sau là ngày 16; có 7 ngày chẵn và 6 ngày lẻ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: