Đáp án Bài 11 : Các dạng toán về số tự nhiên – Toán lớp 4

Bài 11. Ta xét trường hợp các số (theo yêu cầu của bài) mà khi viết chỉ sử dụng hai chữ số là 1 và 2 và có chữ số hàng trăm nghìn là 1, ta có 9 số sau : 111222, 112122, 112212, 112221, 121 122, 121212, 121221, 122121, 122211. Vì ba chữ số 1 đều có thể kết hợp với chín chữ số khác 1 từ 0 đến 9 nên số lượng số có sáu chữ số có hàng nghìn là 1, có ba chữ số 1 và ba chữ số còn lại giông nhau...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 11. Ta xét trường hợp các số (theo yêu cầu của bài) mà khi viết chỉ sử dụng hai chữ số là 1 và 2 và có chữ số hàng trăm nghìn là 1, ta có 9 số sau :

111222, 112122, 112212, 112221, 121 122, 121212, 121221, 122121, 122211.

Vì ba chữ số 1 đều có thể kết hợp với chín chữ số khác 1 từ 0 đến 9 nên số lượng số có sáu chữ số có hàng nghìn là 1, có ba chữ số 1 và ba chữ số còn lại giông nhau là :

9 x 9 = 81 (số).

Vì chín chữ số từ 1 đến 9 đều có thể đứng ở hàng trăm nghìn nên số lượng số có sáu chữ số mà khi viết chỉ sử dụng hai chữ số mỗi chữ số viết ba lần là :

81 x 9 = 729 (số)

Đáp số : 729 số

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: