Đáp án bài 11 – Các bài toán đố về đại lượng và đo đại lượng, phần 1, Toán nâng cao lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 11

Bài 11:

Ta có 6m = 60 dm

Một bước của Cáo dài hơn một bước của thỏ là:

8 – 6 = 2 (dm)

Số bước cáo phải nhảy để bắt được thỏ là:

60 : 2 = 30 (bước)

Đáp số: 30 bước

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận