Đáp án bài 11 – Các bài toán đố về đại lượng và đo đại lượng, phần 1, Toán nâng cao lớp 3

Đáp án bài 11 Bài 11: Ta có 6m = 60 dm Một bước của Cáo dài hơn một bước của thỏ là: 8 – 6 = 2 (dm) Số bước cáo phải nhảy để bắt được thỏ là: 60 : 2 = 30 (bước) Đáp số: 30 bước Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 11

Bài 11:

Ta có 6m = 60 dm

Một bước của Cáo dài hơn một bước của thỏ là:

8 – 6 = 2 (dm)

Số bước cáo phải nhảy để bắt được thỏ là:

60 : 2 = 30 (bước)

Đáp số: 30 bước

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/12 năm 2018 | Tin mới | Tag: