Đáp án Bài 109 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

109. Theo đề bài ta có sơ đồ : Loading... 10 : ( 5 – 3 ) = 5 (người) Số nam sinh là : 5 x 3 = 15 (người) Số nữ sinh là : 15 + 10 = 25 (người) Đáp số : 15 nam sinh 25 nữ sinh Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

109. Theo đề bài ta có sơ đồ :

Loading…

10 : ( 5 – 3 ) = 5 (người)

Số nam sinh là :

5 x 3 = 15 (người)

Số nữ sinh là :

15 + 10 = 25 (người)

Đáp số : 15 nam sinh

25 nữ sinh

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: