Đáp án Bài 109 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

109. Theo đề bài ta có sơ đồ :

Loading…

10 : ( 5 – 3 ) = 5 (người)

Số nam sinh là :

5 x 3 = 15 (người)

Số nữ sinh là :

15 + 10 = 25 (người)

Đáp số : 15 nam sinh

25 nữ sinh

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận