Đáp án bài 108, phần 6, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

Đáp án bài 108 Các số trong phạm vi 100 Bài 108. Độ dài đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 4 cm, vậy đoạn thẳng CD dài: 35 cm + 4cm = 39 cm. Đáp số: 39 cm. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 108 Các số trong phạm vi 100

Bài 108.

Độ dài đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 4 cm, vậy đoạn thẳng CD dài:

35 cm + 4cm = 39 cm.

Đáp số: 39 cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/12 năm 2018 | Tin mới | Tag: