Đáp án bài 108, phần 6 Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 108 Các số trong phạm vi 10

Bài 108.

Nếu An cho Bình 5 cây bút chì màu thì An không còn cây bút chì nào, có nghĩa là lúc đầu An chỉ có 5 cây bút chì. Vậy lúc đầu Bình có số bút chì là:

10 – 5 = 5 (bút chì)

Đáp số: An: 5 bút chì;

Bình: 5 bút chì.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận