Đáp án Bài 108 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

108. Khi giảm số lớn hai lần, giữ nguyên số bé thì thương hai số là 5. Vậy nếu giữ nguyên cả hai số thì thương giữa hai số sẽ là :

5 x 2 = 10 (lần)

Ta có sơ đồ :

Loading…

số bé là :

153 : ( 10 – 1 ) = 17

Số lớn là :

17 + 153 = 170

Đáp số : 17 và 170

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận