Đáp án bài 107, phần 6, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 107 Các số trong phạm vi 100

Bài 107.

Các em tự vẽ.

Độ dài đoạn BC là:

13 – 6 = 7 (cm)

Đáp số: 7 cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận