Đáp án bài 107, phần 6, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 107 Các số trong phạm vi 10

Bài 107.

a) Số tròn chục nhỏ nhất là: 10

Số kẹo Mai cho Chi là:

10 – 7 = 3 (cái kẹo)

b) Lúc đầu Mai có số kẹo là:

2 + 7 = 9 (cái kẹo)

Đáp số: a) 3 cái kẹo

b) 9 cái kẹo.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận