Đáp án bài 106, phần 6, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 106 Các số trong phạm vi 100

Bài 106.

Đáp án bài 106 Các số trong phạm vi 100

Có 6 hình tam giác.

Có 1 hình tứ giác.

Có 9 đoạn thẳng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận