Đáp án Bài 106 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

106. Số chẩn lớn nhất cổ hai chữ số là 98. Vậy, số lớn hơn hai lần số bé là 98. Khi giảm số lớn ba lần và giữ nguyên số bé thì thương số giảm đi ba lần nên số lớn chỉ còn gấp số bé là : Loading... 12 : 3 = 4 Khi gấp số bé lên hai lần, giữ nguyên số lớn đã giảm ba lần thì thương số giảm đi hai lần nên số lớn giầm chỉ còn gấp số bé sau khi tăng lên hai lần là : 4 : 2 =...

Có thể bạn quan tâm:

106. Số chẩn lớn nhất cổ hai chữ số là 98.

Vậy, frac{1}{3} số lớn hơn hai lần số bé là 98.

Khi giảm số lớn ba lần và giữ nguyên số bé thì thương số giảm đi ba lần nên số lớn chỉ còn gấp số bé là :

Loading…

12 : 3 = 4

Khi gấp số bé lên hai lần, giữ nguyên số lớn đã giảm ba lần thì thương số giảm đi hai lần nên số lớn giầm chỉ còn gấp số bé sau khi tăng lên hai lần là :

4 : 2 = 2 (lần)

Ta có sơ đồ :

98 gấp hai lần số bé là :

2 – 1 = 1 (lần)

Số bé là :

98 : 2 = 49

Số lớn là :

49 x 12 = 588

Đáp số : 49 và 588

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: