Đáp án bài 105, phần 6, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 105 Các số trong phạm vi 10

Bài 105.

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Số tự nhiên nhỏ nhất là: 0

Số liền sau số tự nhiên nhỏ nhất là: 1

Ta thấy có cặp số:

5 + 4 = 9

5 – 4 = 1

Vậy hai số phải tìm là 5 và 4.

Đáp số: 5 và 4

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận