Đáp án bài 104, phần 6, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

Đáp án bài 104 Các số trong phạm vi 10 Bài 104. Ta thấy có các cặp số sau: 7 + 2 = 9 7 – 2 = 5 Vậy số bi của Hùng là: 7 viên bi Số bi của Dũng là: 2 viên bi Đáp số: Hùng: 7 viên bi; Dũng: 2 viên bi. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 104 Các số trong phạm vi 10

Bài 104.

Ta thấy có các cặp số sau:

7 + 2 = 9

7 – 2 = 5

Vậy số bi của Hùng là: 7 viên bi

Số bi của Dũng là: 2 viên bi

Đáp số: Hùng: 7 viên bi;

Dũng: 2 viên bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 28/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: