Đáp án bài 10 – Toán trồng cây – Toán đố lớp 4

Giải bài số 10 Hiệu của 6725 và 3205 bằng: 6725 – 3205 = 3520 Hai số có chữ số 5 hàng đơn vị liên tiếp thì hơn kém nhau 10 đơn vị. Vậy từ 3520 : 10 + 1 = 353 (số) Đáp số: 353 số Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài số 10

Hiệu của 6725 và 3205 bằng:

6725 – 3205 = 3520

Hai số có chữ số 5 hàng đơn vị liên tiếp thì hơn kém nhau 10 đơn vị.

Vậy từ 3520 : 10 + 1 = 353 (số)

Đáp số: 353 số

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 11/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: