Đáp án bài 10 – Toán tìm hai số biết tổng và tỉ (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Bài giải bài số 10

Khi viết thêm một chữ 0 vào bên phải số bé thì được số lớn gấp 10 lần số bé.

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 10 = 11 (phần)

Số bé cần tìm là:

352 : 11 = 32

Số cần tìm là:

352 – 32 = 320

Đáp số: 32; 320

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận