Đáp án bài 10 – Đơn vị đo thời gian – chương III – Toán nâng cao lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 10

Bài 10.

Thứ hai tuần sau là ngày:

5 + 7= 12.

Còn cách thứ hai tuần sau 3 ngày là đến sinh nhật Hồng nên sinh nhật Hồng sẽ vào thứ năm vì 2 + 3 = 5.

Vậy sinh nhật Hồng vào ngày thứ năm trong tuần.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận