Đáp án bài 10 – Các bài toán đố về đại lượng và đo đại lượng, phần 1, Toán nâng cao lớp 3

Đáp án bài 10 Bài 10 : Hai cây liên tiếp cách nhau một “khoảng” bằng 6m Số “khoảng” trên đoạn đường là: 240 : 6 = 40 (khoảng) Vì hai đầu đường có trồng cây nên số cây trên đoạn đường là: 40 + 1 = 41 (cây) Đáp số: 41 cây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 10

Bài 10 :

Hai cây liên tiếp cách nhau một “khoảng” bằng 6m

Số “khoảng” trên đoạn đường là:

240 : 6 = 40 (khoảng)

Vì hai đầu đường có trồng cây nên số cây trên đoạn đường là:

40 + 1 = 41 (cây)

Đáp số: 41 cây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: