Đáp án bài 10 – Các bài toán đố về đại lượng và đo đại lượng, phần 1, Toán nâng cao lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 10

Bài 10 :

Hai cây liên tiếp cách nhau một “khoảng” bằng 6m

Số “khoảng” trên đoạn đường là:

240 : 6 = 40 (khoảng)

Vì hai đầu đường có trồng cây nên số cây trên đoạn đường là:

40 + 1 = 41 (cây)

Đáp số: 41 cây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận